Klasfoto L6
Juf Tamara

De uilen

Juf Tamara

Welkom bij de Uilen

Het laatste jaar van de lagere school gaat in en de kinderen kunnen niet wachten tot wanneer ze naar het middelbaar mogen. Om hen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden werken we vakoverschrijdend aan leren leren. Dit houdt in dat ze leren plannen (met de hulp van de classroom), in een tekst het belangrijkste kunnen aanduiden met fluo,mindmaps maken, gebruik van chromebooks, ...

In de klas zal ik met verschillende werkvormen aan de slag gaan, dit bevordert het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.

In het zesde is leren plannen, structuur en zelfstandigheid heel belangrijk en daarom krijgen de leerlingen de meeste taken en lessen goed op voorhand. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze die planning volgen en zo goed mogelijk nakomen.

Iedere leerling is verschillend en daarom kan het voorkomen dat sommige leerlingen meer of minder hulp en tijd nodig hebben om een leerstofonderdeel te verwerken. Hiermee probeer ik te voorkomen dat leerlingen opgeven, omdat er te veel van hen verwacht wordt of omdat ze zich vervelen op school. In het zesde leerjaar werken we regelmatig in niveaugroepjes. Dit wil zeggen dat leerlingen samenwerken aan aangepaste leerstof nl. de weer - en meeroefeningen.

Op het moment dat leerlingen die moeite hebben met bepaalde leerstof, herhalingsoefeningen maken, krijgen leerlingen die sterk zijn in bepaalde onderdelen uitbreidingsoefeningen. Dit heeft voordelen voor beide groepen.

Ik streef naar een zo goed mogelijk contact met de leerlingen en natuurlijk ook met de ouders. Daarom staat mijn deur altijd open en ben ik steeds bereikbaar voor een gesprek of voor een woordje uitleg.

Om het jaar gaan we een weekje op GWP. We gaan dan op bosklassen.

Samen maken we er een super laatste jaar van!
Juf Tamara

Voorleesweek

American games

Carnaval

Dikketruiendag: bewegen is gezond

Sneeuwpret

Doe-dag in het atheneum

Ontmasker jouw talent!

Red een leven

Leerlingenraad