Opvang

Opvang

Alle kinderen kunnen terecht in onze gezellige opvang waar we verschillende activiteiten organiseren. 

NIEUW: vanaf 1 september kan iedereen terecht in EureKadee, de buitenschoolse kinderopvang op onze campus.

De prijs voor de opvang bedraagt € 0,62 per begonnen kwartier. Het bedrag verschijnt maandelijks op de schoolfactuur en is fiscaal aftrekbaar.

Ochtend

Vanaf 6.30 uur zijn de kinderen welkom in de voorschoolse opvang. Deze opvang loopt tot 8.15 uur. Vanaf 8.15 uur is er toezicht door de leerkrachten op de speelplaats.

Avond

Er is een huiswerkklas voor de kinderen van de lagere school op maandag, dinsdag en donderdag van 15.45 uur tot 16.15 uur. Daarna kunnen de kinderen aansluiten in de opvang. 

De naschoolse opvang start om 15.45 uur en eindigt om 18.30 uur.

Woensdagnamiddag

Op woensdag start de opvang om 12.20 uur en eindigt deze om 17.30 uur.