visie

Onze visie

Onze kinderen laten wij doorheen hun schoolloopbaan ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen. Kinderen die hun talenten en groeipunten ontdekken en bewuste keuzes kunnen maken.  

Vanaf de prille kleuterklas zetten we in op leren én leven. We vinden het van groot belang om vaardigheden te ontwikkelen bij al onze leerlingen, waardoor ze in het leven én het leren bewuster eigen keuzes kunnen maken.

We leggen de klemtoon op de ontwikkeling van executieve functies én op gepersonaliseerd leren.    Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo. Via zelfsturend leren, geven wij hier een gepast antwoord op.

Onze kleuters en leerlingen leren in flexibele, gedifferentieerde groepen, begeleid door meerdere leerkrachten. Leren van elkaar op je eigen tempo, biedt veel uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Zo brengen we onze leerlingen een brede waaier aan vaardigheden én competenties bij. Dit maakt onze leerlingen sterker in het zelfstandig uitvoeren van taken en oplossingsgericht denken.

We bieden allerlei kansen om hun werkgeheugen in vele facetten te ontwikkelen. Op deze manier brengt Eureka z’n leerlingen meer bij dan algemene leerstof! Onze leerlingen ontwikkelen inzicht in hun eigen leerprocessen en identiteit. Zo ontplooien ze zich tot zelfsturende jonge mensen, voorbereid op de maatschappij waar ze steeds meer deel van uitmaken. 

Eureka steunt hierbij op drie pijlers: NATUUR, TALENT en WARM EIGENZINNIG.