Nieuws

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Net voor de herfstvakantie, werd de leerlingenraad verkozen. De kandidaten uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar hadden een week campagne gevoerd. In hun Halloween-kostuum, kon elke leerling op vrijdagmorgen hun stem uitbrengen. Per klas is er een verkozene en een reserve-verkozene. De leerlingenraad komt op regelmatig tijdstip bij elkaar. Op deze momenten worden ideeën die de werking op school kunnen verbeteren, leuker maken, … besproken. Samen met juf Tamara en de directeur wordt besproken welke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Veel succes dit jaar!